Onze geschiedenis

In de jaren 50 van de vorige eeuw was er in Puttershoek vrijwel niets te doen. Er was alleen zaterdagvoetbal voor de oudere jeugd en volwassenen. En dat was alles. Daarom kwamen enkele notabele dames in actie om te kijken of er interesse was voor de Padvinderij, zoals toen Scouting nog genoemd werd.

Er werd een advertentie in de krant geplaatst en de eerste voorlichtingsbijeenkomst werd gehouden in de wachtkamer van de dokter. En belangstelling was er. Dus er werd leiding gezocht, en een ruimte dat als clubhuis zou kunnen dienen. Er werd leiding gevonden voor de Welpen en de Verkenners. En op 15 april 1958 werd de groep opgericht onder nummer ‘Pth1′ bij de NPV (Nederlandse PadVinders). De jongens kwamen bijeen aan het Weverseinde. In die tijd waren er in Nederland 4 “padvinderij” organisaties die gescheiden waren in jongens en meisjes organisaties. In Puttershoek konden we daar niet onderuit komen, dus werdt in 1962 een groep opgericht voor de meisjes onder het nummer 423 bij de NPG (Nederlandse Padvindsters Gilde), de Padvindsters en Kabouters. Deze hielden opkomsten aan de Kerkhoflaan 1.

Vanaf 1969 kwam in de rest van Nederland de samenvoeging van jongens en meisjes op gang en in 1972 ontstond er Scouting Nederland. In die tijd stonden er huizen tussen de Suikerfabriek en de haven van Puttershoek. Door de watersnood van 1953 moesten die huizen weg want de dijk moest verhoogd en verbreed worden. Eén van die huizen die gesloopt moesten worden, mochten we gebruiken als clubhuis. En als de slopers kwamen dan verhuisden we naar aan ander leegstaand huis. Een van de mooiere tijdelijke clubhuizen van die tijd was de Gereformeerde kerk. Het huis van de dominee (pastorie) als clubhuis en de kerkzaal (zonder banken) was de speelzaal. De groep groeide en bloeide. Er moest een echt clubhuis komen. Er werd hard gewerkt om geld te verdienen en met de hulp van de Suikerfabriek werd een houten gebouw in de Botlek gekocht. Deze werd door ouders ingepakt, vervoerd en weer opgebouwd aan de Zijdewinde en beheerd door de Stichting Clubhuizen Padvinderij. En voor de opening in 1963 hadden ze zelfs iemand die voor Arent van Lier (Ambachtsheer van Puttershoek 1557-1726) en zijn Vrouw Cunera van Meerdervoort speelden. Zij hebben (te paard) het gebouw geopend. Zij waren namelijk de naamgevers van de groep. De jongens heetten namelijk Ridder van Lier groep en de meisjes Cunera van Meerdervoort groep. Ook andere toneelspelers van andere groepen in de buurt zoals de Ambachtsheer Lodewijck van Praet (Mijnsheerenland) en Sabina van Beijeren (Oud-Beijerland) waren ook te paard aanwezig.

In de jaren ’80 zakte het ledental wat door gebrek aan leiding. De Welpen werden opgeheven. Maar door de vraag, werden later de Welpen toegevoegd bij de Kabouters en werd het een gemengde speltak. Daarvoor in de jaren ’70 was er voor de oudere jongens en meisjes de speltak Rowans en Sherpa’s opgericht, die ook gemengd draaide. En voor de alleroudste leden werd de speltak Pivo’s opgericht. In 2000 werd voor de allerjongste leden de speltak Bevers opgericht. Toen na ruim 30 jaar ons houten gebouw aan de Zijdewinde versleten raakte, zijn we na wat onderhandelingen terecht gekomen achter de toenmalige ijsbaan aan de Laning. Het gebouw dat in 1996 werd geopend was ruim 100 vierkante meter groter dan het vorige. Maar het werd opnieuw door het grote ledental weer klein te worden. Door de herindeling van Puttershoek verdween de destijdse ijsbaan, dus ook ons speelveld. Daarom werden we gedwongen te verhuizen naar een ander terrein en dat heeft plaats gevonden aan het einde van 2002.