Vandaag gingen de Welpen naar de Nishaaniplaats om daar meer te leren over tochttechnieken en te pionieren. Eerst werd de groep in tweeën geplitst naar leeftijd.
De oudste Welpen gingen in 3 groepjes een pionierobject bouwen en moesten hiervoor niet alleen hun knoop- en pioniertechnieken gebruiken, maar ook samenwerken. Onze Welpen bleken iets te ambitieus met hun bouwprojecten voor de hoeveelheid tijd die beschikbaar was, maar hebben het toch goed gedaan.
De jongste Welpen werd in 3 groepjes uitgelegd hoe de kruispunten-route, bolletje-pijltje route en ogen-route werkten en daarna ging elk groepje aan de slag om voor een ander groepje een (korte) speurtocht uit te zetten. En daarna moesten de routes natuurlijk gelopen worden!