Het was vandaag een koude dag. Een perfecte dag dus om te leren vuur stoken in een vuurvat! In teams deden de Welpen een wedstrijd: wie heeft het vuur het eerst en wie heeft als eerste het touwtje doorgebrand dat boven de bak hangt? Toen de touwtjes eenmaal doorgebrand waren, kregen de Welpen allemaal twee knakworstjes die ze boven het vuur konden verwarmen.