Alle foto’s bij de verhalen van de kampkrant zijn te vinden op onze facebook pagina.

www.facebook.com/pages/ScoutsPuttershoek